Dette kan skyldes, at dit bankkort er blokeret til e-handel, nogle banker har den funktion. Kontakt din bank for at ophæve denne funktion. Husk også, at du skal have din bankboks eller personlige kode tilgængelig, når du betaler med kort i vores onlinebutik. Du kan kun handle med udstedt kort fra de nordiske lande.