Dette kan skyldes, at dit bankkort er blokeret til e-handel, og nogle banker har den funktion. Kontakt din bank for at ophæve sikkerhedslåsen. Husk også, at du skal have din bankboks eller personlige kode tilgængelig, når du betaler med kort i vores onlinebutik. Du kan kun handle med udtedet kort fra de nordiske lande.