Dersom ditt kjøp ikke godkjennes når du velger faktura kan det være ulike grunner til dette:

  • For å handle mot faktura må du være over 18 år.
  • Adressen du har angitt er feilaktig, ved betaling mot faktura godkjennes kun folkeregistrert adresse.
  • Du har overskredet din maksimale kredittgrense.
  • Du har angitt et feilaktig personnummer (tenk på at personnummeret kontrolleres mot den adressen du er folkeregistrert på, disse to må altså stemme overens for at fakturakjøpet skal gå igjennom).

Dersom du ønsker mer informasjon om hvorfor kjøpet ikke går igjennom kan du kontakte Klarna på 21 01 89 91.