Hvis kjøpet ditt ikke godkjennes når du velger faktura, kan det være ulike grunner til dette:


    For å handle mot faktura må du være over 18 år.

    Du har oppgitt feil adresse. Ved betaling mot faktura godkjennes kun folkeregistrert adresse.

    Du har overskredet din maksimale kredittgrense.

    Du har oppgitt feil personnummer. Husk at personnummeret kontrolleres mot den adressen du er folkeregistrert på, disse må altså stemme overens for at fakturakjøpet skal kunne gjennomføres.


Dersom du ønsker mer informasjon om hvorfor kjøpet ikke godkjennes, kan du kontakte Klarna på 21 01 89 91.