Vi kan dessverre ikke garantere at en levering med varebrev er raskere enn levering til utleveringssted. Men siden pakken er enklere og raskere å håndtere, kan det hende at den kommer til postkassen noen dager tidligere.


I tillegg til varebrev tilbyr vi også ekspresshåndtering. Du finner mer informasjon om hva dette betyr her.