Bakkenivået på denne trampolinen er 90 cm. Det er altså 90 cm fra bakken og opp til rammen.