Det er ingen forskjell på funksjonene til disse produktene. Det som skiller seg, er produktenes farge og dimensjoner. Den grå sengen er lavere og mindre, mens den mørkegrå er noe høyere og større.