Det er ikke noen forskjell på funksjonene på produktene. Det som skiller seg er fargen og at den som er grå er noe lavere og mindre.