På disse dagene er kundeservice stengt 

 

2023-01-01    Første nyttårsdag

2023-01-06    Trettende juledag

2023-04-07    Langfredag 

2023-04-09    Første påskedag

2023-04-10    Andre påskedag

2023-05-01    Første mai

2023-05-18    Kristi himmelfartsdag

2023-05-28    Første pinsedag

2023-06-06    Sveriges nasjonaldag

2023-06-23    Midsommaraften

2023-11-04    Allehelgensdag

2023-12-25    Første juledag

2023-12-26    Andre juledag