Når du handler på faktura eller konto blir det gjort en kredittvurdering. Denne er individuell og baseres på flere ulike faktorer som for eksempel: kjøpemønster, betalingshistorikk, inntekt. Du må være over 18 år og oppgi din folkeregistrerte adresse for å handle. Vær oppmerksom på at vår kundeservice ikke kan endre resultatet på beslutningen.