Vi beklagar att du inte fått allt som du beställt! Ta kontakt med vår kundtjänst och skicka med en bild på allt du fick med och hur det kom paketerat till dig, så kommer de på Kundtjänst att hjälpa dig vidare med detta.