Denna vagn lämpar sig bäst för stadsmiljö och är inte konstruerad för terrängkörning. Man kan inte byta ut hjulen, tyvärr.