Det är ingen skillnad i funktionerna mellan produkterna. Det som skiljer är färgen och måtten på de olika produkterna. 

Den grå sängen är lägre och mindre medans den mörkgrå är lite högre och större.