Ja, det ingår ett cykelfäste som du fäster från cykelarmen på vagnen till din cykel. Man får även med en insexnyckel för att kunna montera ihop produkten smidigt.