På disse dagene er kundeservice stengt 

 

2024-01-01    Første nyttårsdag

2024-01-06    Trettende juledag

2024-03-29    Langfredag 

2024-03-31    Første påskedag

2024-04-01    Andre påskedag

2024-05-01    Første mai

2024-05-09    Kristi himmelfartsdag

2024-05-19    Første pinsedag

2024-06-06    Sveriges nasjonaldag

2024-06-22    Midsommaraften

2024-11-02    Allehelgensdag

2024-12-25    Første juledag

2024-12-26    Andre juledag