Marknivået på denne trampolinen er 90cm. Det er altså 90cm fra bakken opp til rammen.