Vi använder oss av rörliga priser på vår hemsida, vilket innebär att priserna kan ändras när som helst. Detta styrs bland annat av vilken prissättning våra konkurrenter använder sig av och även av vilken efterfrågan det är på produkten. Vi har tyvärr ingen möjlighet att se när och hur priset kommer att justeras i framtiden.


Tyvärr är inte produkten reserverad om du lägger den i varukorgen utan det blir den först när köpet genomförs. Priserna som gäller är också alltid de som ligger i varukorgen när man slutför köpet. Vi beklagar verkligen att du haft otur och att priserna höjdes på de produkterna du ville beställa, men dessvärre är det priset som i varukorgen som gäller