Om du returnerar en produkt där du har använt en kod från kundtjänst vid köptillfället, ska du kontakta oss för att få en ny ersättningskod. Värdet på koder kan inte återbetalas kontant.
Vid produkter köpt med kampanjkod (kod från vår hemsida under en kampanj) ersätts koden inte vid retur, utan du får återbetalning på det du har betalat vid köptillfället.
Vid byte av en produkt mot en annan från samma kampanj, ska du kontakta kundservice.


Kontakta oss här!